Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Текстове на песни: Frank Zappa. Little Green Scratchy Sweaters & Courduroy Ponce.

Broth reminds me of nuns
(Munch . . . kin)
I see them smashing with rulers
Disciplining munchkin cretins
(Munchkin cretins)
Tortured munchkins
(Munchkin cretins)
Tortured munchkins
Irish Catholic victims
Little green scratchy sweaters
(Sweaters)
Little green scratchy ones
(Courduroy ponce)
And courduroy ponce
Courduroy ponce
And green scratchy munchkin
Irish Catholic victims
(Munch-kins
Munch-a-kins)
Munchkins get me hot
Munchkins get me, get me hot

Hot!
Gets her real hot
Последни търсения