Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти

Оригинал

" Турецкое рондо ". "Турецкий марш". из сонаты No11 ЛЯ-мажор. В.-А. Моцарт.

Превод

"Турски Rondo". "Турски марш". от Sonata No11 A Major. WA Mozart.