Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти

Оригинал

Ad te clamamus. Salve regina. Christopher Tye. A cappella. Sacred , Motet. Language. Latin. TTBarBB or AATBB.

Превод

Ad ТЕ clamamus. Salve regina. Christopher Tye. Без инструментален съпровод. Sacred, мотет. Език. Latin. TTBarBB или AATBB.

Оригинал

In the Sarum rite, a Marian antiphon could be sung as a separate evening devotion. This setting of part of the Salve Regina text may be a standalone composition, though it is more likely a surviving fragment of a complete polyphonic setting. Original text and translations. Original text and translations may be found at.

Превод

В Sarum обред, а Мариан Антифон може да се изпее като отделна вечер преданост. Тази настройка на част от текста на Salve Regina може да бъде самостоятелен състав, въпреки че е по-вероятно е оцелял фрагмент от пълен полифонични настройка. Оригинален текст и преводи. Оригинален текст и преводи могат да бъдат намерени на.