Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти

Оригинал

Le Choeur des Trembleurs. Jean-Baptiste Lully. 5-part Strings , Basso continuo. Secular , Opera. Language. French. TTB , described as "Choeur de Peuples des Climats glacez".

Превод

Chorus Shaker. Jean-Baptiste Lully. 5-част Strings, Basso контино. Светският, Opera. Език. Френски. TTB, описан като "Peoples хор глазура Климати".

Оригинал

A transcription of the opening chorus from Act IV of Lully's opera "Isis. " 'CPDL #23022 is modelled closely on a source from the IMSLP, but transcribed for modern string notation with keyboard reduction. The text should be sung in such a way that the vowels are re-articulated for repeated eighth notes, resembling stuttering from extreme cold. Original orchestration would include "violons", the full string ensemble, for the prelude, and continuo instruments such as harpsichord to accompany the voices.

Превод

A транскрипция на припева на отваряне от Закона IV на операта Люли на "Изида. "" Cpdl # 23022 е моделирано отблизо на източник от IMSLP, но транскрибира за модерна низ нотация с намаление клавиатура. Текстът трябва да бъде изпята по такъв начин, че гласните са отново съчленен за повторни осми бележки, наподобяваща заекването от силен студ. Original оркестрация ще включва "violons", пълната струнен ансамбъл, за прелюдия и контино инструменти като клавесин да придружава гласовете.