Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $9.99

Оригинал

Keys to Artistic Performance, Book 1. Piano Solo sheet music. Intermediate.

Превод

Ключът към артистично изпълнение, Book 1. Piano Solo нотни листове. Междинен.

Оригинал

Keys to Artistic Performance, Book 1. 24 Early Intermediate to Intermediate Pieces to Inspire Imaginative Performance. Edited by Ingrid Jacobson Clarfield and Dennis Alexander. For Piano. Graded Standard Repertoire. Masterworks. Piano Collection. Keys to Artistic Performance. Masterwork. Early Intermediate. Intermediate. Book. 56 pages. Published by Alfred Music. AP.29991. ISBN 0739051296. Masterwork. This unique series teaches skills used by professional pianists to make their performances more expressive and dramatic. Students will explore five keys for achieving performance artistry. color, pedaling, rubato. rhythmic freedom, characterization and choreography. In-depth information helps students understand the concepts of balance, voicing, pedal techniques, how to move at the piano. Titles. Childrenâs Song from For Children Vol. 1, Sz. 42, No. 3. BartÃk. Polka. Glinka. Ecossaise in G Major, D. 145, No. 4. Schubert. Distant Bells from 12 Melodious Pieces, Op. 63, No. 6. Streabbog. Childrenâs Game from For Children, Sz. 48, No. 8. BartÃk. Old French Song from Album for the Young, Op. 39, No. 16. Tchaikovsky. In the Garden from Album for the Young, Op. 140, No. 4. Gurlitt. Morning Prayer from Album for the Young, Op. 39, No. 1. Tchaikovsky. The Festive Dance from Album for the Young, Op. 140, No. 7. Gurlitt. A Sad Story from 12 Melodious Pieces, Op. 63, No. 10. Streabbog. Italian Song from Album for the Young, Op. 39, No. 15. Tchaikovsky. Peasant Dance, Op. 107, No. 20. Reineke. First Loss from Album for the Young, Op. 68, No. 16. Schumann. Waltz Op. 36, No. 3. Amy Beach. LÃndler, D. 679, No. 2. Schubert. Waltz in B Minor, Op. 18, D. 145, No. 6. Schubert. March Breve. Dennis Alexander. Siciliana from 11 Childrenâs Pieces, Op. 35, No. 6. Alfredo Casella. Butterflies from 12 Melodious Pieces, Op. 63, No. 11. Streabbog. Elizabethâs Lullaby. Dennis Alexander. Toccata Robusto. Dennis Alexander. The Mysterious Nile. Dennis Alexander. Murmuring Brook from Album for the Young, Op. 140, No. 5. Gurlitt. Scherzino. Dennis Alexander. Children's Song, from For Children Vol. 1, Sz. 42, No. 3. Polka. Ecossaise in G Major, D. 145, No. 4. Distant Bells, from 12 Melodious Pieces, Op. 63, No. 6. Children's Game, from For Children, Sz. 48, No. 8. Old French Song, from Album for the Young, Op. 39, No. 16. In the Garden, from Album for the Young, Op. 140, No. 4. Morning Prayer, from Album for the Young, Op. 39, No. 1. The Festive Dance, from Album for the Young, Op. 140, No. 7. A Sad Story, from 12 Melodious Pieces, Op. 63, No. 10. Italian Song, from Album for the Young, Op. 39, No. 15. Peasant Dance, Op. 107, No. 20. First Loss, from Album for the Young, Op. 68, No. 16. Waltz, op. 36, No. 3. Landler, D. 679, No. 2. Waltz in B Minor, Op. 18, D. 145, No. 6. March Breve. Siciliana, from 11 Children's Pieces, Op. 35, No. 6. Butterflies, from 12 Melodious Pieces, Op. 63, No. 11. The Mysterious Nile. Toccata Robusto. Lullaby. Murmuring Brook, from Album for the Young, Op. 140, No. 5. Scherzino.

Превод

Ключът към артистично изпълнение, Book 1. 24 Early Междинно да Междинно Pieces да вдъхнови с въображение Изпълнение. Редактирано от Ingrid Джейкъбсън Clarfield и Денис Alexander. За Piano. Йерархичният Standard Репертоар. MASTERWORKS. Piano Collection. Ключът към артистично изпълнение. Masterwork. Early Междинно. Междинен. Книга. 56 страници. Публикувана от Алфред Music. AP.29991. ISBN 0739051296. Masterwork. Тази уникална серия преподава умения, използвани от професионалните пианисти да направят техните изпълнения по-изразителен и драматична. Студентите ще изследват пет ключове за постигане на изпълнителско майсторство. цвят, върти педалите, Rubato. ритмичен свобода, характеризиране и хореография. По-задълбочена информация помага на учениците да разберат понятията за баланс, като изрази, техники педали, как да се движат на пианото. Заглавия. Childrenâs Song от За деца Vol. 1, Sz. 42, № 3. Бартак. Полка. Глинка. Ecossaise в G майор, D. 145, № 4. Schubert. Distant Bells от 12 Сладкопойна Pieces, Op. 63, № 6. Streabbog. Childrenâs игра от За деца, Sz. 48, № 8. Бартак. Old French Song от Албум за младите, оп. 39, № 16. Чайковски. В градината от Албум за младите, оп. 140, No 4. Gurlitt. Morning Prayer от Албум за младите, оп. 39, No 1. Чайковски. Празничната танц от Албум за младите, оп. 140, No 7. Gurlitt. A Sad Story от 12 Сладкопойна Pieces, Op. 63, № 10. Streabbog. Italian Song от Албум за младите, оп. 39, № 15. Чайковски. Селянин Денс, Op. 107, No 20. Reineke. Първа загуба от Албум за младите, оп. 68, № 16. Шуман. Waltz Op. 36, No 3. Ейми Beach. Ландлер, D. 679, No 2. Schubert. Waltz в Мала B, Op. 18, D. 145, No 6. Schubert. Март Breve. Dennis Alexander. Siciliana от 11 Childrenâs Pieces, Op. 35, № 6. Alfredo Casella. Пеперудите от 12 Сладкопойна Pieces, Op. 63, № 11. Streabbog. Elizabethâs Lullaby. Dennis Alexander. Токата Robusto. Dennis Alexander. The Mysterious Нил. Dennis Alexander. Мърморейки Brook от Албум за младите, оп. 140, No 5. Gurlitt. Scherzino. Dennis Alexander. Детска Песен, от За деца Vol. 1, Sz. 42, № 3. Полка. Ecossaise в G майор, D. 145, № 4. Distant Bells, от 12 Сладкопойна Pieces, Op. 63, № 6. Детска игра, от за деца, Sz. 48, № 8. Old French Song, от Албум за младите, оп. 39, № 16. В градината, от Албум за младите, оп. 140, No 4. Morning Prayer, от Албум за младите, оп. 39, No 1. Празничната танц, от Албум за младите, оп. 140, No 7. A Sad Story, от 12 Сладкопойна Pieces, Op. 63, № 10. Италианската Песен, от Албум за младите, оп. 39, № 15. Селянин Денс, Op. 107, No 20. Първа загуба от Албум за младите, оп. 68, № 16. Waltz, оп. 36, № 3. Ландлер, D. 679, No 2. Waltz в Мала B, Op. 18, D. 145, No 6. Март Breve. Siciliana, от 11 детски пиеси, Op. 35, № 6. Butterflies, от 12 Сладкопойна Pieces, Op. 63, № 11. The Mysterious Нил. Токата Robusto. Приспивна песен. Мърморейки Brook, от Албум за младите, оп. 140, No 5. Scherzino.