Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $55.00

Оригинал

Palladio. Karl Jenkins. Grade 3.

Превод

Паладий. Карл Дженкинс. Степен 3.

Оригинал

Palladio. Concert Band - Grade 3. Composed by Karl Jenkins. Arranged by Robert Longfield. For Concert Band. Score & Parts. Boosey & Hawkes Concert Band. Grade 3. Boosey & Hawkes #M051661589. Published by Boosey & Hawkes. HL.48019208. Although this composition sounds like it came straight out of the Baroque period, it is actually the first movement of a suite written in 1996 by Karl Jenkins. Instantly recognized as the “diamond commercial” theme, its relentless pulse and dramatic nature make it a natural for bands. Robert Longfield's skilled arrangement puts it within reach of most groups. 45.

Превод

Паладий. Концерт Band - клас 3. Състои се от Карл Дженкинс. Организиран от Robert Longfield. За Concert Band. Резултат. BOOSEY. Степен 3. Буси. Публикувана от BOOSEY. HL.48019208. Въпреки, че този състав звучи като тя дойде направо от бароковия период, това е всъщност първото движение на собствена написана през 1996 г. от Карл Дженкинс. Мигновено признат за "диамант търговска" тема, безмилостното му пулс и драматичен характер го превръщат в естествено за ленти. Квалифицирана споразумение Robert Longfield го поставя в обсега на повечето групи. 45.