Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $14.99

Оригинал

Quiero Tocar la Bateria. Drum Set sheet music. Percussion sheet music. Beginning.

Превод

Искам да свиря на барабани. Drum Set музика лист. Percussion нотни листове. Начало.

Оригинал

Quiero Tocar la Bateria composed by Victor Barba. For Drum Set. All Styles. Beginning. E-book. 48 pages. Published by Mel Bay Publications - Digital Sheet Music. M0.22166BCDEB. ISBN 1610659511. All Styles. Quiero Tocar La Bateria by Victor M. Barba is a fantastic book for the drums. From a simple hi-hat to a full rock beat, this book explains how to play the drums in a very simple and easy to understand way. The rhythms, beats and patterns comes with nice drum graphics, showing where to play, and as you listen to the included CD you'll find this book is a simple yet powerful tool for learning how to play the drums. It features many beats and rhythms for rock, ballads, garage, hip-hop, funk, reggae, motown, heavy metal, country, jazz and latin jazz. At the end of the book it has a summary of all the rhythms for easy review. "Quier Tocar La Bateria" is a must have book from the series of Easy Music School and Mel Bay Publications. Companion CD of examples included. Quiero Tocar La Bateria, del reconocido autor Victor M. Barba es un libro para bateria fantastico y unico. Desde un ritmo sencillito en el contra, hasta un redoble de rock. En este libro te explicamos como puedes tocar la bateria de una forma sencilla y simple, sin tantas complicaciones y cosas dificiles de leer y entender. Viene con una grafica bin clara de donde debes de tocar, y como trae el CD para que escuches los ejemplos, podras tocar los ritmos rapidamente. "Quiero Tocar La Bateria" trae ritmos como. rock, cumbia, salsa, cha cha cha, merengue, grupero, tex-mex, jazz latino, bosa-nova, heavy metal, country, raggae, norteno, rancheritas, disco, rock and roll y hasta vallenato. Por eso "Quiero Tocar La Bateria" sera tu mejor aliado para aprender a tocar este maravilloso instrumento. De la serie de libros de Easy Music School, y Mel Bay Publications. Viene con el CD de todos los ritmos. Companion audio available by clicking on the 'Listen' link above, or at www. melbay. com. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Превод

Аз свиря на барабани, съставени от Виктор Beard. За Drum Set. Всички стилове. Начало. E-книга. 48 страници. Публикувана от Мел Бей публикации - Digital Sheet Music. M0.22166BCDEB. ISBN 1610659511. Всички стилове. Quiero Tocar La Батерия от Victor M. Barba е фантастична книга за барабаните. От обикновен хай-шапка на пълна рок ритъм, тази книга обяснява как да свири на барабани в един много прост и лесен за разбиране начин. Ритмите, бийтове и моделите идва с хубави барабанни графики, които показват къде да играят, и както можете да слушате включено CD ще намерите тази книга е прост, но мощен инструмент за обучение как да свири на барабани. Той разполага с много бийтове и ритми за рок, балади, гараж, хип-хоп, фънк, реге, Motown, хеви метъл, кънтри, джаз и латино джаз. В края на книгата има обобщение на всички ритми за лесен преглед. "Quier Tocar La Батерия" е трябва да има книга от серията Easy Music School и Мел Бей публикации. Companion CD с примери, включени. Аз свиря на барабани, известният автор Виктор M. Beard книга е фантастична и уникална батерия. От sencillito темпове през тезгяха, за да бие на рок. Тази книга ще ви обясни как можете да свиря на барабани в един лесен и прост начин, без много усложнения и е трудно да се четат и разбират неща. Предлага се с ясен графичен бин където ще трябва да играе, и като носи компактдиска да чуят примери, може да се пипне ритмите бързо. "Искам да свиря на барабани" носи ритми като. рок, кумбия, салса, ча ча ча, меренге, grupero, текс-MEX, джаз латино, Боса-нова, хеви метъл, кънтри, raggae, norteno, rancheritas, диско, рок енд рол у Hasta vallenato. Така "Аз играя на батерията" ще бъде най-добрият съюзник в обучението да играе този прекрасен инструмент. В книгата серия Easy Music School, и Мел Бей публикации. Идва с CD на всички ритми. Companion аудио, като щракнете върху връзката "Слушай" по-горе, или в WWW. melbay. COM. Digital Print е лицевата музика лист достъпно по всяко време, навсякъде. Просто покупка, печат и възпроизвеждане. Вижте вашата музика онлайн лист у дома, в училище, на работа или където и да имате компютър, свързан към интернет. Използвайте нашата IPAD приложение, за да видите вашата цифрова музика лист по време на път. С Digital Print, можете да отпечатате вашата цифрова музика лист веднага след закупуването му, или да изчакате, докато неговата удобен. И нашата инсталация на софтуер е лесно - ние ще ви преведе през прости стъпки, за да се уверете, че имате Adobe Flash Player, Adobe AIR и лист Music Plus AIR приложения.