Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $8.99

Оригинал

The Best of Mozart.

Превод

Най-доброто от Моцарт.

Оригинал

The Best of Mozart. Cello. Edited by Samuel Applebaum and Paul Paradise. Orchestra. For Cello. String Orchestra Collection. The Best of. Book. 32 pages. Published by Alfred Music. AP.EL03246. ISBN 0769259332. Contents are. Adagio. K. 170. Allegretto. K. 156. Allegro. K. 80. Allegro. K. 155. Allegro. K. 157. Divertimento. K. 138. Entr'acte. K. 138. Fugue. K. 168. Melody. K. 155. Menuetto. K. 421. Menuetto. K. 465. Menuetto and Trio. K. 298. Presto. K. 156. Presto. K. 157. Presto. K. 160. Rondo. K. 80. Rondo. K. 159. List. syllabus. TX UIL PML. Orch, Strings, Guitar. Allegretto. K. 156. Allegro. K. 155. Allegro. K. 157. Allegro. K. 80. Divertimento. K. 138. Entr'acte. K. 138. Fugue. K. 168. Melody. K. 155. Menuetto. K. 421. Menuetto. K. 465. Menuetto and Trio. K. 298. Presto. K. 156. Presto. K. 157. Presto. K. 160. Rondo. K. 159. Rondo. K. 80. Adagio. K. 170.

Превод

Най-доброто от Моцарт. Виолончело. Под редакцията на Samuel Епълбаум и Paul Paradise. Оркестър. За Cello. String Orchestra Collection. Най-доброто от. Книга. 32 страници. Публикувана от Алфред Music. AP.EL03246. ISBN 0769259332. Съдържанието. Пословица. K. 170. Алегрето. K. 156. Алегро. K. 80. Алегро. K. 155. Алегро. K. 157. Шега. K. 138. Entr'acte. K. 138. Фуга. K. 168. Мелодия. K. 155. Menuetto. K. 421. Menuetto. K. 465. Menuetto и Trio. K. 298. Скоро. K. 156. Скоро. K. 157. Скоро. K. 160. Рондо. K. 80. Рондо. K. 159. Списък. учебна програма. TX UIL PML. ORCH, Strings, Guitar. Алегрето. K. 156. Алегро. K. 155. Алегро. K. 157. Алегро. K. 80. Шега. K. 138. Entr'acte. K. 138. Фуга. K. 168. Мелодия. K. 155. Menuetto. K. 421. Menuetto. K. 465. Menuetto и Trio. K. 298. Скоро. K. 156. Скоро. K. 157. Скоро. K. 160. Рондо. K. 159. Рондо. K. 80. Пословица. K. 170.