Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $3.50

Оригинал

Buckeye Blues and Boogie. David Karp. Piano sheet music. Advanced.

Превод

Buckeye Blues и Boogie. Дейвид Карп. Пиано музика лист. Напреднал.

Оригинал

Buckeye Blues and Boogie. Early Advanced Level. Composed by David Karp. For piano duet. 1 piano, 4 hands. Willis. Early Advanced. 16 pages. Willis Music #12412. Published by Willis Music. HL.406566. Description. The Buckeye Blues and Boogie was commissioned by the All Ohio Piano Ensemble for the early advanced group of piano students. I have attempted to compose a composition using elements of the blues and boogie style that will challenge and motivate the piano student. Purpose. The purpose of this duet is to stimulate interest and develop skill in practicing and performing music that is inherently American. Born through a conflict of Western tonality and the folk song of the African slave, this juxtaposition evokes a quality of sound known as jazz. Suggestions for Instruction. Be sure to have students use the metronome when practicing. Encourage students to count as they practice the syncopated rhythms and broken triplet figures at the end. Slow practice is highly recommended to achieve confidence and security. Balance is very important in ensemble playing. Encourage the students to listen and determine which part. need to be given priority. The lazy swing rhythm enhances the bluesy sound of the melody. If the students have a problem, have them subdivide the quarter note in three. The grace notes are treated like acciaccatura. Key. C Major.

Превод

Buckeye Blues и Boogie. Early Advanced Level. Състои се от Дейвид Карп. За пиано дует. Едно пиано, 4 ръце. Willis. Early Advanced. 16 страници. Уиллис Музыка. Публикувана от Willis Music. HL.406566. Описание. На Buckeye блус и буги е изготвено от Piano ансамбъл All Охайо за ранно напреднал групата студенти по пиано. Аз съм се опитва да композира състав, използвайки елементи на блус и буги стил, който ще отправи предизвикателство и мотивира студент пиано. Предназначение. Целта на този дует е да стимулира интереса и развиват умения в практикуването и извършване на музика, която по своята същност е American. Роден през конфликт на Western тоналност и народната песен на Африканския роба, това съпоставяне се свързва с качеството на звук, известен като джаз. Предложения за Instruction. Бъдете сигурни, че имате студенти използват метроном, когато практикуване. Насърчете учениците да брои, тъй като те практикуват синкопирания ритми и счупени цифрите тройка в края. Slow практика е силно препоръчително да се постигне увереност и сигурност. Балансът е много важен в ансамбъл игра. Насърчете учениците да слушат и да се определи коя част. Трябва да се даде приоритет. Мързелив суинг ритъм подобрява блусарски звук на мелодията. Ако учениците имат проблем, да ги разделя четвърт нота в три. Гратисни отбелязва се третират като acciaccatura. Ключ. C Major.