Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $1.99

Оригинал

Embers. Through the Smoke of Burning Embers. Choir sheet music. Piano Accompaniment sheet music. Intermediate.

Превод

Жар. През дима на жарава. Хор нотни листове. Съпровод на пиано музика лист. Междинен.

Оригинал

Embers. Through the Smoke of Burning Embers. composed by D. M. Gardner. For Piano,Choir,SATB. Christian,Sacred. Intermediate. Score. Published by D. M. Gardner Music. S0.35993. A tribute to the victims, families and heroes of September 11, 2001. ----Embers is a powerful portrayal of hope found in faith, even in the midst of disaster and devastation. Beginning quietly with a tearful melody, rays of sunlight begin to pierce choking, gray dust and smoke that veil the massive debris of newly fallen towers. As the air begins to clear, the light of God's eternal hope emerges. ----TEXT. Through the smoke of burning embers And gray dust that stings our eyes, Shines the Light that is God's Glory, As the morning sun does rise. While the valley warms with sunshine, Still cold mist lifts from the ground. Like the birds, we sing His praises, For Breath of life, in Him, we've found. Soft orange glow of day sets colors Upon a cool, blue sea of tears. But rejoice with true thanksgiving As the morning reappears. For His Glory, Let us praise Him. For His Kingdom, let us live. Sing to God songs of thanksgiving, For His Grace, which He does give. ----Premieres. September 2001 - Community Bible Church Choir, Omaha, Nebraska, November 2001 University of Nebraska at Omaha, University Chorus. revised a cappella. 2002 Selected to be read at the Nebraska Choral Directors Association, Summer Festival 2007. SATBB and Piano. ----Difficulty. Moderate----Includes. Combined Choir. Piano Score. Approx. 2 minutes and 56 seconds in length----Find out more about music by D. M. Gardner at satbpiano. com. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Превод

Жар. През дима на жарава. съставена от Д. М. Гарднър. За пиано, хор, SATB. . Междинен. Резултат. Публикувано от Д. М. Гарднър Music. S0.35993. А почит на жертвите, семействата и героите на 11 Септември 2001. ---- Embers е мощен портрет на надеждата намерена във вяра, дори и в разгара на бедствия и разруха. Начало тихо с плачлив мелодия, Слънчевите лъчи започват да пробие задушаване, сив прах и дим, които забулват масивна дебрите на наскоро паднали кули. Както въздуха започва да изчистите, светлината на Божията вечна надежда очертава. ---- ТЕКСТ. През дима от горящи въглени и сиво прах, че боли очите ни, свети светлината, която е Божията Слава, Както утринното слънце се покачва. Докато долината затопля със слънчева светлина, все още е студено мъгла вдига от земята. Подобно на птиците, пеем му похвали, дъх на живота, в Него, ние открихме. Soft оранжево сияние на ден задава цветове При хладно, синьо море от сълзи. Но се радвам с истинската благодарствената Както сутринта се появява отново. За Негова слава, нека го хвалят. За неговото царство, нека живо. Пейте на Божиите песни на благодарност, за Неговата благодат, което Той дава. ---- Филми. Септември 2001 г. - Библията на Общността църковен хор, Omaha, Nebraska, ноември 2001 г. Университета на Небраска в Омаха, University Chorus. ревизирана акапелно. 2002 избрани да прочетете в Небраска асоциация хоровата директорите, Summer Festival 2007. SATBB и пиано. ---- Трудност. Умерен ---- Включва. Комбинираната Choir. Piano Резултат. Приблизително. 2 минути и 56 секунди с дължина ---- разберете повече за музиката от DM Gardner най satbpiano. COM. Digital Print е лицевата музика лист достъпно по всяко време, навсякъде. Просто покупка, печат и възпроизвеждане. Вижте вашата музика онлайн лист у дома, в училище, на работа или където и да имате компютър, свързан към интернет. Използвайте нашата IPAD приложение, за да видите вашата цифрова музика лист по време на път. С Digital Print, можете да отпечатате вашата цифрова музика лист веднага след закупуването му, или да изчакате, докато неговата удобен. И нашата инсталация на софтуер е лесно - ние ще ви преведе през прости стъпки, за да се уверете, че имате Adobe Flash Player, Adobe AIR и лист Music Plus AIR приложения.