Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $39.95

Оригинал

Improvisation at the Piano. Piano Method sheet music. Piano Solo sheet music.

Превод

Импровизация на пианото. Piano Метод нотни листове. Piano Solo нотни листове.

Оригинал

Improvisation at the Piano. A Systematic Approach for the Classically Trained Pianist. Composed by Brian Chung and Dennis Thurmond. For Piano. Improvisation. Piano Musicianship. Technique Musicianship. Book. 232 pages. Published by Alfred Music. AP.26255. ISBN 0739043781. This unique text uses a step-by-step approach to guide the reader from fundamental concepts to advanced topics in improvisation. Each subject is broken into easy to understand segments, gradually becoming more complex as improvisational tools are acquired. Designed for the classically trained pianist with little or no experience in improvisation, it uses the readerâs previous knowledge of basic theory and technique to help accelerate the learning process. Included are more than 450 music examples and illustrations to reinforce the concepts discussed. These concepts are useful in all improvisational settings and can be applied to any musical style. For pianists interested in jazz, there are three chapters dedicated to introducing jazz improvisation, which can be used as the basis for further study in this idiom. Teachers using this text can go online to www. improvisationatthepiano. com to download lesson plans, ask specific questions about improvisation, and view answers to the most frequently asked questions about this book. 232 pages.

Превод

Импровизация на пианото. Систематичен подход за класически Обучени Пианистът. Състои се от Brian Chung и Денис Thurmond. За Piano. Импровизация. Piano музикантщина. Техника музикантщина. Книга. 232 страници. Публикувана от Алфред Music. AP.26255. ISBN 0739043781. Този уникален текст използва подход, стъпка по стъпка, за да насочва читателя от основните концепции за напреднали теми в импровизация. Всеки обект се разбива в лесен за разбиране сегменти, постепенно става все по-сложно, тъй като импровизаторски инструменти са придобити. Проектиран за класически обучени пианист с малък или никакъв опит в импровизация, той използва readerâs познания по основната теория и техника, за да помогне за ускоряване на процеса на обучение. Включени са повече от 450 музикални примери и илюстрации за укрепване концепциите, разгледани. Тези понятия са полезни за всички импровизаторски настройки и могат да бъдат приложени към всеки музикален стил. За пианисти, интересуващи се от джаз, има три глави, посветени на въвеждане джаз-импровизации, които могат да се използват като основа за по-нататъшно проучване в този идиом. Учителите, които използват този текст може да отидете онлайн WWW. improvisationatthepiano. COM, за да изтеглите планове на уроци, да зададете конкретни въпроси за импровизация, както и да преглеждате отговори на най-често задаваните въпроси за тази книга. 232 страници.