Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $16.95

Оригинал

And This Shall Be a Sign - Performance CD. Larry Shackley.

Превод

И това трябва да се подпише - CD Изпълнение. Лари Shackley.

Оригинал

And This Shall Be a Sign - Performance CD. A cantata proclaiming God's promise fulfilled. Composed by Larry Shackley. Cantatas. Christmas, Sacred. Performance CD. Published by Lorenz Publishing Company. LO.99-2339L. Many scripture passages foretell the coming of the Messiah, with perhaps the most well-known being the angel comforting the frightened shepherds on the hillside saying, "And this shall be a sign unto you. " This musical depiction recalls seven of those signs in a unique re-telling of the Christmas story, beginning with the prophecies of Isaiah through the blessing from Simeon in Luke, each providing a signpost for the arrival of the Christ Child. With familiar carols interspersed among the very melodic and stylistically diverse music of Larry Shackley, "And This Shall Be a Sign" will have a strong appeal for the congregations of both the traditional and blended worship service. And with both SATB and SAB editions being available. along with reproducible part-dominant CDs for each voicing. , churches of virtually any size will be able to successfully present this work in a meaningful and uplifting way. Recording includes SATB and SAB versions.

Превод

И това трябва да се подпише - CD Изпълнение. A кантата обявявайки Божието обещание изпълнени. Състои се от Лари Shackley. Кантати. Коледа, Sacred. CD производителност. Публикувана от Lorenz Publishing Company. LO.99-2339L. Много пасажи от писанията предсказват идването на Месия, с може би най-добре известният от тях е ангелът вкусно изплашените пастирите на хълма казва: "И това ще ви бъде знакът:. "Този музикален изображение припомня седем от тези признаци в уникална преразказ на коледната история, като се започне с пророчествата на Исаия чрез благословение от Симеон в Лука, като всеки един пътепоказател за идването на Христос детето. С познатите песни, разпръснати сред много мелодичен и стилово разнообразна музика на Лари Shackley, "И това ще бъде знак" ще има силен апел за събранията, както на традиционни и смесени богослужение. И с двете SATB и SAB издания са налични. заедно с възпроизводими част-доминираща дискове за всеки вокален. , Църкви на почти всякакъв размер ще могат успешно да представят тази работа по смислен начин и вдъхновяващо. Recording включва SATB и SAB версии.