Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $1.40

Оригинал

Let Our Gladness Have No End. Mark Albrecht. Choir sheet music.

Превод

Нека ни Веселие има край. Mark Albrecht. Хор нотни листове.

Оригинал

Let Our Gladness Have No End composed by Mark Albrecht. For SAB choir. Music for the Church Year. Sacred, Christmas & Christmastide. Octavo. Published by Neil A. Kjos Music Company. KJ.5762. A wonderfully joyous, sometimes contrapuntal, presentation belies that this is only an SAB anthem. Use this opportunity to involve non-choir members to play triangle, tambourine, drum, and C instrument. On this day God gave us Christ, His Son, to save us.

Превод

Нека Нашата Радост има край, съставен от Марк Albrecht. За SAB хор. Музика за църквата годината. Sacred, Коледа. Осми. Публикувана от Neil A. Kjos Music Company. KJ.5762. А чудесно за радост, понякога контрапункталната, представяне опровергава, че това е само една SAB химн. Използвайте тази възможност, за да се включат членове без хорови да играе триъгълник, тамбура, тъпан, и C инструмент. На този ден Бог ни е дал Христос, Неговия Син, за да ни спаси.