Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $12.95

Оригинал

Easy Guitar Chords DVD. Mark John Sternal. Easy Guitar sheet music.

Превод

Easy Guitar Chords DVD. Mark John Sternal. Easy музика Guitar лист.

Оригинал

Easy Guitar Chords DVD. Common Rhythms and Progressions. Composed by Mark John Sternal. For Guitar. Instructional DVD. Published by MJS. MJ.EGC-DVD. Chords are the canvas for any song and any style of music. Using only 3 or 4 chords, guitarists can entertain an audience for hours. Whether a single player at a campfire, an afternoon on the front porch with friends and family, or an open blues jam, folk festival or stadium rock concert- all have one thing in common. CHORDS. Easy Guitar Chords DVD teaches you easy, basic chords that are found in every key of music, starting with open chords and progressing with time, strength and practice to popular barre chords - all presented in a useful format that shows you how chords are used musically. By introducing rhythms and chord progressions, each section of this unique video course allows you to do more than learn just a handful of chords. you will actually learn to play and make music with them. Unlike competing products, in Easy Guitar Chords DVD, every chord, rhythm and progression is introduced with a thorough on-screen demonstration, followed by an example played with a tempo. The bottom half of the screen provides you with the option of reading chord charts, traditional notation, or tablature. TAB. As a bonus, you also get important tips for spicing up chords using strumming patterns, finger picking, raking and rests. This exclusive video course also offers a still-image section with the sheet music and chord progressions found throughout the video. A built-in tuner helps you keep your guitar in tune and on screen metronomes allow you to practice chords and rhythm progressions at several different speeds.

Превод

Easy Guitar Chords DVD. Общи ритми и прогресии. Състои се от Марк Джон Sternal. За Guitar. Учебни DVD. Публикувана от MJS. MJ.EGC-DVD. Chords са на платното за всяка песен и всеки стил на музика. Използване само три или четири струни, китаристите да забавляват публиката в продължение на часове. Дали само един играч лагерния огън, един следобед на верандата с приятелите и семейството си, или отворен блус конфитюр, фолклорен фестивал или стадион рок концерт-всички те имат едно общо нещо помежду си. CHORDS. Easy Guitar Chords DVD ви учи лесно, основни акорди, които се намират във всеки ключ на музика, като се започне с отворени акорди и напредват с течение на времето, силата и практика, за да популярните Баре акорди - всички представени в полезен формат, който ви показва как акорди се използват музикално. Чрез въвеждането на ритми и акорд прогресия, всеки раздел на този уникален видео курс ви позволява да направи повече, отколкото се учат само на шепа акорди. вие всъщност ще се научат да играят и правят музика с тях. За разлика от конкурентните продукти, в Easy Guitar Chords DVD, всеки акорд, ритъм и прогресия е въведена с цялостна демонстрация на екран, последвано от пример играе с темпо. Долната половина на екрана ви предоставя възможност за четене акорд диаграми, традиционна нотация, или таблатурите. TAB. Като бонус, можете да получите важни съвети за Spicing до акорди използвайки дрънкане модели, бране пръст, безпътен и почивки. Този ексклузивен видео разбира се, също предлага раздел неподвижно изображение с нотите и акорд прогресия срещат навсякъде видеото. A вграден тунер ви помага да поддържате вашата китара в унисон и на екрана метрономи ви позволяват да практикуват акорди и ритъм прогресии на няколко различни скорости.
Последни търсения