Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $16.95

Оригинал

Basses Loaded - Volume 1. Rob Goelz.

Превод

Баси Loaded - том 1. Rob Goelz.

Оригинал

Basses Loaded - Volume 1 for bass. This edition. Paperback. Instructional. Instructional. Instructional book and accompaniment CD. Text Language. English. 64 pages. Published by Santorella Publications. SP.TS371. ISBN 9781585606511. With Text Language. English. Instructional. The Basses Loaded Series by Rod Goelz is the industry's best Bass Method for the budding bass player. That's the chant kicking around all the magazine racks, string periodicals and musical water coolers across the country. Basses Loaded. "Essential Tools" teaches basic rhythms, scales & arpeggios as well as how to apply them with basic application concepts. Basses Loaded. Volume 1 - Essential Tools published by Santorella Publications will teach you 10 essential improvisational patterns applied in the styles of The Red Hot Chili Peppers, Sublime, James Jamerson. Motown. , No Doubt, Bob Marley, Black Sabbath, Cream, Miles Davis, The Clash, Nirvana, Santana, and many more. You'll also learn 5 "Line Approaches" for building & improvising better bass lines and begin to grasp the Verse. Chorus song form. This "Essential Tools" edition from Santorella Publications includes an instructional CD with over 50 tracks of lessons and rhythm section play-a-longs. Here's a quick glance at what you'll find inside this incredible book. THE LANGUAGE OF RHYTHM - BASIC RHYTHM - APPLYING WHOLE AND HALF NOTE RHYTHMS - WHOLE NOTES - HALF NOTES - QUARTER NOTES & ARTICULATION. ROCK, ROCK, BLUES & JAZZ - THE BASIC 8TH NOTE - BASIC RHYTHM REVIEW - RESTS AND RESTING - JAZZ HISTORY 101. QUARTER NOTES & RESTS. "TWO-BEAT" STYLE, EARLY "FOUR-BEAT" STYLE, USE OF "THE TIE, 8th NOTE ROCK STYLE - In The Style Of AC. DC's "Live Wire" - In The Style Of Better Than Ezra's "Good" - In The Style Of The Hives' "Hate To Say I Told You So" - In The Style Of Nirvana's "In Bloom" - In The Style Of The Kinks' "All Day & All Night" - In The Style Of The Beatles "Twist & Shout" - In The Style Of Cream's "Sunshine Of Your Love" - In The Style Of Elvis Costello's "Pump It Up" - In The Style Of Nirvana's "Sliver" - In The Style Of Lover Boy's "Turn Me Loose" - SAMPLING 3. 4 TIME - In The Style Of Harold Melvin's "If You Don't Know Be By Now" - In The Style Of The Allman Bothers "Dreams" - ESSENTIAL SCALES & ARPEGGIOS - READING SCALE - DIAGRAMS - SCALES & APPLIED CHORD PROGRESSIONS - BASIC THEORY. WHOLE STEPS VS. HALF STEPS. THE MAJOR SCALE - In The Style Of Steve Miller's "The Joker" - THE NATURAL MINOR SCALE - In The Style Of The Red Hot Chilli Peppers' "Californication" - In The Style Of Black Sabbath's "NIB" - THE MIXOLYDIAN SCALE - In The Style Of The Animals' "We Gotta Get Out Of This Place" - In The Style Of Miles Davis' "All Blues" - THE DORIAN SCALE - In The Style Of Santana's "Oye Como Va" - In The Style Of The Doors "Riders In The Storm" - THE MAJOR PENTATONIC SCALE - In The Style Of The Temptations' "My Girl" - In The Style Of Fontella Bass' "Rescue Me" - THE MINOR PENTATONIC SCALE - In The Style Of Black Sabbath's "Paranoid" - In The Style Of The Allman Brothers' "In Memory Of Elizabeth Reed" - THE CHROMATIC SCALE - CHROMATIC MOVEMENT - In The Style Of Van Morrison's "Moondance" - In The Style Of Jimi Hendrix's "Hey Joe" - ARPEGGIO 1. THE MAJOR TRIAD - In The Style Of Bob Marley's "Stir It Up" - In The Style Of The Clash's "Pressure Drop" - ARPEGGIO 2. THE MINOR TRIAD - In The Style Of Sublime's "Doin' Time" - In The Style Of Bob Marley's "I Shot The Sheriff" - ARPEGGIO 3. THE DOMINANT 7th ARPEGGIO - In The Style Of Stevie Ray Vaughan's "Crossfire" - In The Style Of Roy Orbison's "Pretty Woman" - MAJOR PENTATONIC. FINGERING TWO. - MINOR PENTATONIC. FINGERING TWO. - RAKING TECHNIQUE - PRACTICING SCALES. DEVELOPING A WARM-UP ROUTINE - APPLYING SCALES. CHORD-TO-CHORD MOVEMENT - SCALES & ARPEGGIOS. MIXING IT UP - In The Style Of No Doubt "It's My Life" - In The Style Of The Rolling Stones' "Miss You" - In The Style Of Martha & The Vandella's "Nowhere To Run" - In The Style Of.. Stevie Wonder's "I Wish" - In The Style Of Toots Thielsman's "Bluesette" - ASSORTED DRUM PRACTICE TRAX - APPENDIX 1. SONGS & SONG FORM - BASS PLAYER MATCHING. ROCK BASS PLAYER MATCHING. GROOVE - APPENDIX 2.

Превод

Баси Loaded - Volume 1 за бас. Това издание. Книга с меки корици. С учебна цел. С учебна цел. Учебни книга и съпровод CD. Text Language. Английски. 64 страници. Публикувана от Santorella публикации. SP.TS371. ISBN 9781585606511. С Text Language. Английски. С учебна цел. The Баси Loaded серия от Rod Goelz е най-добрият Bass Начин на индустрията за начинаещи басист. Това е песента рита около всички рафтове списанието, струнни, периодични и музикални вода охладители в цялата страна. Бас Loaded. "Основни инструменти" учи основни ритми, скали. Бас Loaded. Част 1 - основни инструменти публикувани от Santorella публикации ще ви научи 10 основни импровизаторски модели, прилагани в стиловете на Red Hot Chili Peppers, Sublime, James Jamerson. Motown. , No Doubt, Bob Marley, Black Sabbath, Cream, Miles Davis, The Clash, Nirvana, Santana, и много повече. Ще научите също 5 "Line" заходи за сграда. Chorus форма песен. Това "Етерични Tools" издание от Santorella публикации включва инструктивен CD с над 50 песни от уроци и ритъм секцията плей-а-копнее. Ето един бърз поглед към това, което ще намерите вътре в тази невероятна книга. ЕЗИКЪТ за ритъм - BASIC РИТЪМ - прилагане цяло и ПОЛОВИН ЗАБЕЛЕЖКА ритми - ЦЯЛАТА БЕЛЕЖКИ - Полу ЗАБЕЛЕЖКИ - Квартал ЗАБЕЛЕЖКИ. Рок, рок, BLUES. ТРИМЕСЕЧИЕ ЗАБЕЛЕЖКИ. "Две-BEAT" STYLE, РАННО "FOUR-BEAT" STYLE, използване на "равенството, 8-ми ЗАБЕЛЕЖКА стил рок - в стила на AC. "Live Тел" DC е - в стила на Better Than Езра "Добър" - в стила на кошерите "" Неприятно ми е да кажа, че ти казах така "- в стила на Нирвана" In Bloom "- в стила на The Kinks "" All Day. 4 пъти - в стила на Харолд Мелвин "Ако Вие не знаете Бъдете До сега" - В стила на Allman притеснява "Мечти" - ОСНОВНИ везни. ЦЯЛА СТЪПКИ VS. ПОЛОВИНА СТЪПКИ. Големите мащаби - в стила на Стив Милър "The Joker" - естественият Минор - В стила на Red Hot Chilli Peppers "" Californication "- в стила на" НИБ "на Black Sabbath - THE MIXOLYDIAN СКАЛАТА - в Стил на животните "" Ние Gotta Get Out Of това място "- в стила на Майлс Дейвис" Всички Blues "- мащабът Дориан - в стила на Сантана" Oye Como Va "- в стила на The Doors" Riders в бурята "- това е основният пентатониката СКАЛАТА - в стила на изкушенията" "My Girl" - в стила на Fontella Bass "" Спаси ме "- непълнолетния пентатониката СКАЛАТА - в стила на Black Sabbath в" Paranoid "- В Стилът на Allman Brothers "" В памет на Елизабет Рийд "- THE хроматична гама - хроматичната движение - в стила на Ван Морисън" Moondance "- в стила на Джими Хендрикс" Hey Joe "- Arpeggio 1. Майорът триада - в стила на Боб Марли "разбъркате" - в стила на "спадане на налягането" Сблъсъкът на - Arpeggio 2. Непълнолетния триада - в стила на "Time Doin '" Sublime е - в стила на Боб Марли "I Shot The Sheriff" - Arpeggio 3. Доминиращата седми Arpeggio - в стила на Стиви Рей Вон "Crossfire" - в стила на "Pretty Woman" на Рой Орбисън е - MAJOR пентатониката. Свирене TWO. - Непълнолетните пентатониката. Свирене TWO. - безпътен Техника - УПРАЖНЯВАНЕ ВЕЗНИ. РАЗРАБОТВАНЕ НА ТОПЛО-рутина - прилагане ВЕЗНИ. CHORD-TO-CHORD ДВИЖЕНИЕ - ВЕЗНИ. СМЕСВАНЕ IT UP - в стила на No Doubt "Това е моят живот" - в стила на Ролинг Стоунс "Miss You" - в стила на Martha. Стиви Уондър "I Wish" - в стила на "Bluesette" Toots Thielsman си - Асорти DRUM ПРАКТИКА TRAX - ДОПЪЛНЕНИЕ 1. ПЕСНИ. ROCK басист СЪГЛАСУВАНЕ. GROOVE - ПРИЛОЖЕНИЕ 2.