Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $4.99

Оригинал

Let It Shine Medley. 2 Pianos, 4-Hands. Piano sheet music. Intermediate.

Превод

Let It Shine Medley. 2 пиана, 4-Hands. Пиано музика лист. Междинен.

Оригинал

Let It Shine Medley. 2 Pianos, 4-Hands. composed by Edwin O. Excell. Arranged by Sharon Wilson. For Piano, Piano Duet. Sacred, Christian, Folk Music, Gospel. Intermediate. Sheet Music Single, Set of Parts. Published by Sharon Wilson. S0.13700. "This dual keyboard duet combines the traditional ""This Little Light of Mine"" folk tune with the familiar children's song ""Jesus Bids Us Shine"" by Edwin O. Excell. The arrangement begins simply for one verse of ""Jesus Bids Us Shine,"" then quickly transitions to a faster tempo and steady rhythm for the remainder of the piece. The melody alternates between the Keyboard I and II parts making this piece equally challenging and fun for both players while adding interest for the listeners. The purchase price includes the 5 page score with combined keyboard parts on each page. as shown in the preview. plus an alternate format with the keyboard parts on separate pages. 3 pages each. Duration 2. 15. For double the fun, this dual keyboard arrangement. 2 Pianos, 4-Hands. can be combined with the single keyboard duet arrangement. 1 Piano, 4-Hands, also by Sharon Wilson. to create a three piano ensemble. 8-Hands. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Превод

Let It Shine Medley. 2 пиана, 4-Hands. съставена от Едвин O. Excell. Организиран от Sharon Wilson. За Piano, Piano Duet. Sacred, Christian, Folk Music, Gospel. Междинен. Sheet Music Single, Set на Части. Публикувана от Sharon Wilson. S0.13700. "Тази двойна клавиатура дует съчетава традиционния" "Това малко светлина на Mine" "фолк мелодия с познатите детска песен" "Исус ни заповядва Блясък" "от Edwin O. Excell. Подредбата започва просто за един стих от "" Исус ни заповядва Shine "," след това бързо преминава към по-бързо темпо и стабилен ритъм за остатъка от парчето. Заместниците мелодията между Keyboard I и II части правят това парче еднакво предизвикателно и забавно за двамата играчи, докато добавянето на лихва за слушателите. Покупната цена включва оценка на 5 страница с комбинирани клавишни части на всяка страница. както е показано във визуализацията. плюс алтернативен формат с клавиатурата части на отделни страници. 3 страници всяка. Продължителност 2. 15. За двойно по-забавно, тази двойна клавиатурна подредба. 2 пиана, 4-Hands. може да се комбинира с подреждането една клавиатура дует. 1 Пиано, 4-ръце, също от Sharon Wilson. да създаде три пиано ансамбъл. 8-Hands. Digital Print е лицевата музика лист достъпно по всяко време, навсякъде. Просто покупка, печат и възпроизвеждане. Вижте вашата музика онлайн лист у дома, в училище, на работа или където и да имате компютър, свързан към интернет. Използвайте нашата IPAD приложение, за да видите вашата цифрова музика лист по време на път. С Digital Print, можете да отпечатате вашата цифрова музика лист веднага след закупуването му, или да изчакате, докато неговата удобен. И нашата инсталация на софтуер е лесно - ние ще ви преведе през прости стъпки, за да се уверете, че имате Adobe Flash Player, Adobe AIR и лист Music Plus AIR приложения.