Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $19.99

Оригинал

Alfred's Teach Yourself To Play Accordion. Accordion sheet music. Beginning.

Превод

Алфред Teach Yourself да играеш Accordion. Акордеон нотни листове. Начало.

Оригинал

Alfred's Teach Yourself To Play Accordion. Everything you need to know to start playing now. Edited by Miriam Davidson. For accordion. Accordion. Method. Instruction. Teach Yourself Series. Instructional and Learn To Play. Beginner. Instructional book and examples CD. 94 pages. Published by Alfred Music. AP.24412. ISBN 0739038346. Instructional and Learn To Play. 9x12 inches. This book is for the begining player, someone with no experience at all, and we will start with very basics right from the get-go. You will learn how to handle the accordion in a way that is most comfortable for you and get acquainted with basic playing positions in both right and left hands. We will cover a wide variety of musical styles and you will learn how to play songs fr solo accordion as well as how to be a member of a band. There ar tips on how to buy and instrument, how to do some basic repair work and how to best amplify your instrument, not to mention the some great reading on the history of the accordion and all of its kin. You will also learn the answers to questions you are bound to be asked like, "what are all those little black buttons for anyway. Be your own teacher, and let Alfred's Teach Yourself series guide you every step of the way. Beginners of all ages can start their journey to a lifetime of musical enjoyment. Each method begins with basic fundamentals, such as hand position, holding the instrument, and getting acquainted with standard musical notation. Then move along to playing well-known songs -- all as you continue to increase your ever-growing ability to read music and understand your instrument. You will learn to play in an array of musical styles, including pop, blues, folk, and more. Alfred's Teach Yourself series opens up a brand-new world of musical knowledge and gives you everything you need to know to start playing now.

Превод

Алфред Teach Yourself да играеш Accordion. Всичко, което трябва да знаете, за да започнете да играете сега. Редактиран Мириам Davidson. За акордеон. Акордеон. Метод. Инструкция. Teach Yourself Series. Учебни и се научат да играят. Начинаещ. Учебни книга и примери CD. 94 страници. Публикувана от Алфред Music. AP.24412. ISBN 0739038346. Учебни и се научат да играят. 9х12 инча. Тази книга е за началото играч, някой с никакъв опит на всички, и ние ще започнем с основните неща още от самото начало. Ще се научите как да се справят с акордеон по начин, който е най-удобна за вас и да се запознаете с основните положения за игра и в двете леви и десни ръце. Ние ще обхване широк спектър от музикални стилове и ще се научите как да играе песни FR соло акордеон, както и как да бъде член на банда. Има АБ съвети за това как да купуват и инструмент, как да се направят някои основни ремонтни работи, и как най-добре да се разширят вашия инструмент, да не говорим за някои големи четене на историята на акордеон и всички негови роднини. Вие също така ще научите отговорите на въпроси, които са длъжни да се попита като, "какви са всички тези малки черни копчета за така или иначе. Бъдете свой учител, и нека Алфред Teach Yourself серия ръководство ви всяка стъпка от пътя. Начинаещи от всички възрасти могат да започнат пътуването си към живота на музикалната наслада. Всеки метод започва с основните фундаменти, като положение на ръцете, държейки инструмента, както и запознаване със стандартна музикална нотация. След това се премести заедно да играе добре познати песни - всичко това, докато продължават да се увеличи вашето все по-нарастващата способност да четат музика и разбират вашия инструмент. Ще се научите да играете в масив от музикални стилове, включително поп, блус, фолк, и по-. Алфред Teach Yourself серия отваря един чисто нов свят на музикални знания и ви дава всичко, което трябва да знаете, за да започнете да играете сега.