Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $5.99

Оригинал

A BACH DUET FOR WOODWINDS. Joe Procopio. Bassoon sheet music. Clarinet sheet music. Flute sheet music. Oboe sheet music. Saxophone sheet music. Advanced.

Превод

A BACH DUET ЗА дървени духови. Joe Procopio. Bassoon нотни листове. Кларинет нотни листове. Flute нотни листове. Обой нотни листове. Саксофон нотни листове. Напреднал.

Оригинал

A BACH DUET FOR WOODWINDS composed by Joe Procopio. For Flute,Oboe,Clarinet,Bassoon,Saxophone,Woodwind Quartet,Woodwind Ensemble. Baroque Period. Advanced Intermediate. Score,Set of Parts. Published by JoeCopio Music LLC. S0.54397. BACH DUET FOR ALL WOODWINDS From J.S. Bach’s Flute. Violin Sonata II in Eb arranged By Joe ProcopioThis arrangement of music may be performed by any or all of the following instruments either as a duet, quartet, choir or in any combination as an ensemble. FLUTE I - FLUTE II PICCOLO I - PICCOLO IIOBOE I - OBOE II Bb CLARINET I - Bb CLARINET II Bb TENOR SAX I - Bb TENOR SAX II Eb ALTO SAX I - Eb ALTO SAX IIEb CLARINET I - Eb CLARINET IIEB BARITONE SAXOPHONE I - Eb BARITONE SAX IIBASSOON I - BASSOON IIThis arrangement by Joe Procopio from J.S. Bach’s Flute. Violin Sonata II in Eb for all woodwinds is special in many ways. Firstly, it fills the need for finding and performing the very best in music. In addition, it is also importantly unique because it may be performed by a variety of musicians. For example, the arrangement in for Flute may be performed with ANY of the woodwind instruments above. You may mix and match any woodwind instrument with any other woodwind instrument as a duet, quartet, or larger group depending on what woodwind instruments are available. What’s more, each of the woodwind instruments may be combined with any other of the woodwind instruments to be played either as a duet or in any combination desired. To be sure, this work may be performed anywhere, anytime with any group of woodwind musicians. Quality and readiness of performance with the various musicians on hand add to the many attributes this music already has enhancing its inherent genuine global appeal. This is critical because teachers, students and musicians worldwide are constantly seeking music of the highest quality that can be skillfully presented to the public while having, at the same time, built-in qualities both pleasing to the listener and the performer alike. Bach’s melodies have stood the test of time and are, without question, internationally popular. That also makes these arrangements truly worthy of attention. I personally have had great success with this work in many major concerts including its premier performance using a Flute Choir at a Civic Center Concert held in Syracuse, NY before several thousand people who triumphed the young musicians with a standing ovation. At the time, I had set this music to a Jazz arrangement which is available as THE BACH JAZZ SONATA by Joe Procopio. The melody by J.S. Bach used in this work is taken from the Bach-Gesellschaft Ausgabe Band 9 and 1 Kammermusik BWV 1031- known as the complete works of Johann Sebastian Bach which was published in 46 volumes from 1851-1899. A single volume was issued in 1926. The last surviving editor of the series died in 1928, and these volumes are now public domain worldwide. They are also held in acclaim because there are no articulation or expression marks in the Gesellshaft. Therefore, the articulation and expression marks written in these arrangements by the arranger are suggestions only. Musicians may perform the works in any manner best suited to the betterment of their own performance. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Превод

A BACH DUET ЗА дървени духови състои от Джо Procopio. За флейта, обой, кларинет, фагот, саксофон, дървени духови Quartet, дървени духови Ensemble. Бароковия период. Advanced Междинно. Score, Комплект Части. Публикувана от JoeCopio Music LLC. S0.54397. BACH DUET ЗА ВСИЧКИ дървени духови От J.S. . Violin Sonata II в Eb организиран от Joe ProcopioThis аранжиране на музика може да се извършва от един или всички от следните инструменти или като дует, квартет, хор или в комбинация като ансамбъл. FLUTE I - FLUTE II PICCOLO I - PICCOLO IIOBOE I - обой II Bb кларинет I - Bb кларинет II Bb TENOR SAX I - Bb TENOR SAX II Eb ALTO SAX I - Eb ALTO SAX IIEb кларинет I - Eb кларинет IIEB баритон саксофон I - Eb . Violin Sonata II в Eb за всички духови инструменти е специален в много отношения. На първо място, тя запълва нуждата от намиране и извършване на най-доброто от музиката. В допълнение, също така е важно уникален, защото може да се извърши по различни изпълнители. Например, подреждането в за флейта може да се извършва с всеки от инструментите, дървени духови горните. Може да се смесват и мач всяка обой инструмент с друг обой инструмент в дует, квартет, или по-голяма група в зависимост от какви инструменти обой са на разположение. Нещо повече, всеки от инструментите, дървени духови може да се комбинира с всеки друг от инструментите, дървени духови да се играе както като дует или в комбинация желания. За да сте сигурни, тази работа може да се извършва навсякъде и по всяко време с всяка група от дървени духови музиканти. Качество и готовността на изпълнение с различни музиканти по ръката добавите към много атрибути тази музика вече е повишаване на нейната присъща истинска глобална обжалване. Това е от решаващо значение, тъй като преподаватели, студенти и музиканти в света са в постоянно търсене на музика от най-високо качество, които могат да бъдат умело представен на обществеността като в същото, в същото време, вграден качества, така приятни за слушателя и изпълнителя на споделеното. Мелодии на Бах са издържали изпитанието на времето и са, без да задава въпроси, международно популярна. Това прави тези договорености наистина достоен за внимание. Аз лично съм имал голям успех с тази работа в много големи концерти включително премиерата си представяне с помощта на флейта хор при Концерт на Civic Center, проведена в Сиракуза, Ню Йорк преди няколко хиляди души, които триумфираха младите музиканти с овации. По това време бях зададете тази музика на споразумение Jazz която е на разположение като BACH JAZZ Sonata от Джо Procopio. Мелодията от J.S. . Един том е издаден през 1926 г.. Последният оцелял редактор на тази серия е починал през 1928 г., както и тези обеми сега са обществено достояние в света. Те също се проведе в признание, тъй като няма артикулационни или експресивни знаци в Gesellshaft. Следователно, артикулационни и изразяване марка писмените в тези договорености от аранжор само предположения. Музикантите могат да извършват строителните работи по начин, най-подходящи за доброто на собственото си представяне. Digital Print е лицевата музика лист достъпно по всяко време, навсякъде. Просто покупка, печат и възпроизвеждане. Вижте вашата музика онлайн лист у дома, в училище, на работа или където и да имате компютър, свързан към интернет. Използвайте нашата IPAD приложение, за да видите вашата цифрова музика лист по време на път. С Digital Print, можете да отпечатате вашата цифрова музика лист веднага след закупуването му, или да изчакате, докато неговата удобен. И нашата инсталация на софтуер е лесно - ние ще ви преведе през прости стъпки, за да се уверете, че имате Adobe Flash Player, Adobe AIR и лист Music Plus AIR приложения.