Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $13.95

Оригинал

Mozart Selected Works for Piano. CD. Wolfgang Amadeus Mozart. Piano Solo sheet music.

Превод

Mozart Избрани произведения за пиано. CD. Волфганг Амадеус Моцарт. Piano Solo нотни листове.

Оригинал

Mozart Selected Works for Piano. CD. Vol. 1. Composed by Wolfgang Amadeus Mozart. 1756-1791. Edited by Keith Snell. For piano. Neil A. Kjos Master Composer Library. Book A,1. CD. Published by Neil A. Kjos Music Company. KJ.GP394CD. Included in this pedagogically selected volume for intermediate level are. Viennese Sonatina No. 1 in C Major. Sonata in C Major, K. 545. Fantasy in D minor. Rondo in D Major. Twelve Variations on "Ah, vou dirai - je, Maman. " and Rondo alla Turca. The editorial dynamic and articulation markings will enhance the performance of these favorites. The text is spacious and fingerings are practical. Concise biographical material, a glossary of compositional forms, and tables and explanations for execution of trills are also included. The CD is performed by Diane Hidy and includes all pieces from the book. The Neil A. Kjos Master Composer Library, selected and edited by Keith Snell, is comprised of unique editions of the most popular piano teaching repertoire. Clavier Magazine calls it "an outstanding teaching series. " All books are attractively priced for students representing an outstanding value. Compact disc recordings by Diane Hidy, Nelita True, and Hans Boepple follow the editing, emulating a beautiful and practical model for students.

Превод

Mozart Избрани произведения за пиано. CD. Vol. 1. Състои се от Волфганг Амадеус Моцарт. 1756-1791. Редактирано от Keith Snell. За пиано. Neil A. Kjos магистър Composer Library. Book A, 1. CD. Публикувана от Neil A. Kjos Music Company. KJ.GP394CD. Включени в този педагогически избран обем за междинно ниво са. Виенски Сонатина № 1 в до мажор. Sonata в C Major, K. 545. Фантазия в ре минор. Rondo в D Major. Дванадесет Вариации върху "Ах, Vou dirai - JE, Maman. "И Rondo Alla Turca. Редакционната динамични и артикулационни маркировките ще се подобри работата на тези любими. Текстът е просторна и Fingerings са практични. Кратък биографичен материал, речник на композиционни форми и таблици и обяснения за изпълнението на трели са включени също. The CD is performed by Diane Hidy and includes all pieces from the book. Neil A. Kjos магистър Composer библиотека, избрани и редактирани от Keith Snell, се състои от уникални издания на най-популярния пиано учебния репертоар. Клавие Magazine го нарича "изключителен преподаване серия на. "Всички книги са атрактивни цени за студенти, представляващи изключителна стойност. Compact Disc записи от Diane Hidy, Nelita True, и Hans Boepple следват редактирането, подражавайки на един красив и практичен модел за студенти.