Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $6.00

Оригинал

Sojourn. Ryan Fraley. Grade 2.

Превод

Sojourn. Райън Fraley. Клас 2.

Оригинал

Sojourn composed by Ryan Fraley. For concert band. Concert Band. FJH Young Band. Score only. Full set. score and parts. also available. B1313. Grade 2.5. Score only. Duration 5 minutes, 10 seconds. Published by The FJH Music Company Inc. FJ.B1313S. A sojourn is a temporary stay in one location. In literature and popular usage, it has come to mean an intellectual, emotional, or spiritual journey. This work portrays the sense of wonder such journeys can evoke in an individual. Featuring delicate and expressive passages, Sojourn remains approachable to younger ensembles. Students are given the opportunity for effective, musical expression within the limited range and rhythmic demands. Much of the drama of this work is contained within the transitions. Careful rehearsal of tempo changes at each section will be rewarded in performance. Appropriate for middle school and smaller high school groups. Second clarinets usually stay below the break. Parts are written with more independence, and instrumentation increases slightly. There is still adequate doubling in the lower voices. Grades 2 - 2.5.

Превод

Остани състои от Райън Fraley. За концерт на бандата. Концерт Band. FJH Young Band. Резултат само. Пълен комплект. резултат и части. също е на разположение. B1313. Клас 2.5. Резултат само. Продължителност 5 минути, 10 секунди. Публикувана от The FJH Music Company Inc. FJ.B1313S. A пребиваване е временен престой на едно място. В литературата и популярна използване, той е дошъл да означава интелектуално, емоционално или духовно пътуване. Тази дейност описва чувството на изненада, когато превозът може да се предаде в индивид. С участието на деликатни и изразителни пасажи, остани остава достъпен за малките формации. На студентите се предоставя възможност за ефективно, музикално изразяване в рамките на ограничен обхват и ритмични изисквания. Голяма част от драмата на тази работа се съдържа в рамките на прехода. Внимателното репетиция на промени в темпото на всеки раздел ще бъдат възнаградени в изпълнение. Подходящ за средно училище и по-малки от средните училища групи. Втори кларинети обикновено остават под почивката. Части са написани с по-голяма независимост и инструментални увеличава леко. Има все още е адекватна удвояване в по-ниските гласове. Класове 2 - 2,5.
Последни търсения