Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $1.90

Оригинал

Here Comes the Sun. The Beatles. Choir sheet music.

Превод

Тук идва на Слънцето. The Beatles. Хор нотни листове.

Оригинал

Here Comes the Sun by The Beatles. By George Harrison. Arranged by Paris Rutherford. For Choral. SATB. Pop Choral Series. 12 pages. Published by Hal Leonard. HL.8753837. It's alright, indeed. This bright Beatles classic is ideal for younger or developing vocal jazz ensembles, with a straight ahead acoustic approach and a few harmonic and rhythmic surprises sprinkled in for a fresh appealing sound. Available separately. SATB, ShowTrax CD. Rhythm parts available digitally. pno, gtr, b, dm. Duration. ca. 15.

Превод

Тук идва на Слънцето от The Beatles. By George Harrison. Организиран от Париж Rutherford. За хорово. SATB. Поп хорово Series. 12 страници. Публикувана от Hal Leonard. HL.8753837. Всичко е наред, наистина. Този светъл Beatles класически е идеален за по-младите или развиващите вокални джаз формации, с право напред акустичен подход и няколко хармонични и ритмични изненади поръсена в за свеж привлекателен звук. Предлага се отделно. SATB, ShowTrax CD. Ритъм части налични цифрово. PNO, GTR, б, дм. Продължителност. ва. 15.