Инструменти
Ensembles
Opera
Композитори
Изпълнители

Ноти

Оригинал

10. Silent Night by Franz Gruber, Arr. Leif Halld Worship, Other, quartet (of the same instrument), 4 minutes, .

Превод

10. Тиха нощ "от Франц Грубер, Arr. Лейф Halld поклонение, Други, квартет (от един и същ инструмент), 4 минути,.