Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти

Оригинал

Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад». А. Хачатурян. Инстр. А. Тупицына — —. Обр. В. Леера —. Полная партитура.

Превод

Waltz от музиката към драмата Маскарад Лермонтов. Хачатурян. Instr. A. Tupitsyna - -. Arr. . Пълен полувремето.