Инструменти
Ensembles
Opera
Композитори
Изпълнители

Ноти

Оригинал

334. Silent Night by Franz Gruber, Arr. Herbert Paul van Essen Occasional, Other, trio (of the same instrument), 2 minutes, .

Превод

334. Тиха нощ "от Франц Грубер, Arr. Хърбърт Пол ван Есен случайно, Други, трио (от един и същ инструмент), 2 минути,.