Инструменти
Ensembles
Opera
Композитори
Изпълнители

Ноти

Оригинал

133. Silent Night by trad., Arr. Simon Whiteley Occasional, Modern Classical, quartet (of the same instrument), 4 minutes, .

Превод

133. Тиха нощ "от Трад., Arr. Саймън Уайтли случайно, Модерни класически, квартет (от един и същ инструмент), 4 минути,.