Инструменти
Ensembles
Opera
Композитори
Изпълнители

Ноти

Оригинал

199. Silent Night by Franz Gruber, Arr. Laurel Sadownik Occasional, Classical, trio (of the same instrument), 1 minute, .

Превод

199. Тиха нощ "от Франц Грубер, Arr. Laurel Sadownik случайно, класическа, трио (от един и същ инструмент), 1 минута,.