Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $14.13

Оригинал

Derek Bourgeois. Sonatina For Trumpet Op. 347. Sheet Music. Trumpet. Piano Accompaniment. TPT. PFA. Derek Bourgeois.

Превод

Derek Bourgeois. Sonatina For Trumpet Op. 347. Неподвързани ноти. Тромпет. Съпровод на пиано. ТРТ. PFA. Derek Bourgeois.

Оригинал

Born in 1941, the British composer Derek Bourgeois gained a doctorate at Cambridge, before spending two years at the Royal College of Music where he studied composition with Herbert Howells and conducting with Sir Adrian Boult. Bourgeois has composed seventeen symphonies, twelve concertos and a considerable quantity of chamber, vocal and instrumental music, as well as twelve extended works for Brass Band and five symphonies for Symphonic Wind Orchestra. Sonatina For Trumpet Op. 347 is a rousing piece, in three movements, composed for Trumpet and Piano.

Превод

Роден през 1941 г. британският композитор Дерек Bourgeois придобили докторска степен в Кеймбридж, преди да прекарате две години в Кралския музикален колеж, където учи композиция при Herbert Howells и провеждане със сър Ейдриън Boult. Буржоа е съставен седемнадесет симфонии, дванадесет концерта и значително количество камера, вокална и инструментална музика, както и дванадесет разширени творби за духов оркестър и пет симфонии за симфоничен духов оркестър. Sonatina For Trumpet Op. 347 is a rousing piece, in three movements, composed for Trumpet and Piano.