Инструменти
Ensembles
Opera
Композитори
Изпълнители

Ноти $9.39

Оригинал

Erich Wolfgang Korngold. Serenade. The Snowman. Sheet Music. Cello. Violin. Piano Accompaniment. VLC. VLN. PFA. Erich Wolfgang Korngold.

Превод

Ерих Волфганг Korngold. Серенада. The Snowman. Неподвързани ноти. Виолончело. Цигулка. Съпровод на пиано. VLC. VLN. PFA. Ерих Волфганг Korngold.

Оригинал

These range from the melodic and harmonic subtlety of Erich Korngold at a mere 11 years of age, the jazz sounds of Wilhelm Grosz, a versatile musical talent of the 1920s, to the Hollywood sound of the Russian-born Louis Gruenberg. The sound of strings in a new era. For Cello. Violin. and Piano.

Превод

Те варират от мелодична и хармонична изтънчеността на Ерих Korngold само до 11-годишна възраст, джаз звуци на Wilhelm Grosz, универсален музикален талант на 1920 година, под звуците на Холивуд на родения в Русия Louis Gruenberg. Звукът на низове в нова ера. За Cello. Цигулка. и пиано.