Инструменти
Ensembles
Opera
Композитори
Изпълнители

Ноти

Оригинал

293. Silent Night by Franz Gruber , Arr. Alastair King Worship, Modern Classical, solo instrument, 2 minutes, .

Превод

293. Тиха нощ "от Франц Грубер, Arr. Алистър крал поклонение, Модерни класически, соло инструмент, 2 минути,.