Инструменти
Ensembles
Opera
Композитори
Изпълнители

Ноти

Оригинал

81. Silent Night by Franz Gruber, Arr. Carl G. Johnson III Worship, Other, solo instrument & piano, 1 minute, .

Превод

81. Тиха нощ "от Франц Грубер, Arr. Carl G. Johnson III поклонение, Други, соло инструмент и пиано, 1 минута,.