Инструменти
Ensembles
Opera
Композитори
Изпълнители

Ноти

Оригинал

78. Stille Nacht by Franz Xaver Gruber, Arr. Markus Nickel Worship, Modern Classical, duet (of the same instrument), 1 minute, .

Превод

78. Тиха нощ "от Франц Грубер Xaver, ARR. Марк Никел поклонение, Модерни класически дует (от един и същ инструмент), 1 минута,.