Инструменти
Ensembles
Opera
Композитори
Изпълнители

Ноти

Оригинал

20. Silent Night by Franz Gruber, Arr. Paralee Miles Eckman Worship, Other, solo instrument, 1 minute, .

Превод

20. Тиха нощ "от Франц Грубер, Arr. Paralee Майлс Eckman поклонение, Други, соло инструмент, 1 минута,.