Инструменти
Ensembles
Opera
Композитори
Изпълнители

Ноти

Оригинал

35. Silent Night by Fiona Murray Worship, Classical, trio (of the same instrument), 3 minutes, .

Превод

35. Тиха нощ "от Фиона Мъри поклонение, класическа, трио (от един и същ инструмент), 3 минути,.